Knowledge cover image
31 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. Life Talk คุยชีวิตกับชีวามิตร

Life Talk คุยชีวิตกับชีวามิตร

รายการสัมภาษณ์ สนทนากับบุคคลที่น่าสนใจ ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง การอยู่ดีและการตายดี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

“Life Talk คุยชีวิตกับชีวามิตร” จัดทำขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ สนทนากับบุคคลที่น่าสนใจ ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง การอยู่ดีและการตายดี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 8 ครั้ง


ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมื่อหมอ Palliative Care ติดโควิด19” 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. 

สัมภาษณ์ อาจารย์ นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ จากศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ถึงประสบการณ์ ความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยโควิด19 และความสำคัญของ Advance Care Planning และ Living Will พร้อมให้คำแนะนำเรื่อง Home Isolation 
ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ซ้อมตาย” 

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

บทสนทนาระหว่างคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นักเขียนรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563 และคุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีชื่อดังของไทย ผู้ก่อตั้งกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563 ในหัวข้อ “ซ้อมตาย” เพื่อเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข และแลกเปลี่ยนมุมมองลึกซึ้งจากการตกผลึกของชีวิต 
ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เพื่อนกันวันติดโควิด” 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.

สัมภาษณ์ คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก 11 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็น “เพื่อนกันวันติดโควิด” โครงการที่ทาง สสส. ทำร่วมกันกับ กลุ่มคนตัว D และ AIS เพื่อส่งต่อข้อมูลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเอง และสร้างกำลังใจเพื่อเยียวยาจิตใจกลุ่มผู้ป่วยโควิด พร้อมแชร์ประสบการณ์การสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักในครอบครัวจากโรคโควิด 
ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ผสานวิปัสสนา” 

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. 

บทสนทนาระหว่าง คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อาจารย์ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร อาจารย์แพทย์ และจิตแพทย์ประจำศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ชีวามิตร ในประเด็น "วิทยาศาสตร์" ผสาน "วิปัสสนา" พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลใจในภาวะวิกฤตของชีวิต และชวนมาเป็นนักสำรวจชีวิต
ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพื่อนชีวิต มิตรจากลา” 

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันการดูแลแบบประคับประคอง World Hospice and Palliative Care Day (WHPCD) 9 ตุลาคม 2564 ชีวามิตรจัด Life Talk Special ตอนพิเศษ ในประเด็น “เพื่อนชีวิต มิตรจากลา” กับ 3 องค์กรเพื่อสังคม ได้แก่ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death คุณอรุณชัย นิติสุพรรัตน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม I SEE U Contemplative Care และอาสาข้างเตียง และ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในบทบาทของการเป็นเพื่อนตาย เพื่อส่งทุกชีวิตไปสู่การ "ตายดี" ในแบบที่ต้องการ 
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ฟื้นปอดให้ปลอดโรค” 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. 

สัมภาษณ์ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่ โฮม (Chersery Home) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการที่พักอาศัยด้านผู้สูงอายุ “The Senizens” นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย พร้อมให้ความรู้ และแนะนำวิธีฟื้นฟูปอดหลังป่วยโควิด 19 และให้คำตอบว่า Long Covid คืออะไร และจะดูแลตัวเองอย่างไรในระยะยาว 
ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เตรียมไว้ แม้ไม่ใช่วัยชรา” 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น.  

สัมภาษณ์ คุณนที เอกวิจิตร หรือ อุ๋ย บุดดาเบลส ศิลปิน โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง ผู้มองชีวิตผ่านธรรมะ ในประเด็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเพื่อปลายทางชีวิตที่ไม่ได้จำเป็นสำหรับคนในวัยชราเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่คนทุกวัยควรคิดถึงไว้ล่วงหน้า แม้ยังไม่ใช่วัยชรา แต่การคิดถึงปลายทางของชีวิตก็เป็นเรื่องที่ตระหนักอยู่เสมอ พร้อมเล่าถึงรายการดี ๆ “บ้านพลังใจ” ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสังคม 
ครั้งที่ 8 หัวข้อ “อยู่อย่างไรให้มีความหมาย” 

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 

บทสนทนาถาม – ตอบเรื่องชีวิต ระหว่างพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และคุณเอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง ถึงความหมายของการอยู่อย่างมีคุณค่า พร้อมรับโอวาสและพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 จากพระอาจารย์ไพศาล 
ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads