Knowledge cover image
13 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. ข้อสอบสำคัญชื่อ “ความตาย”

ข้อสอบสำคัญชื่อ “ความตาย”

เมื่อชีวิตนั้นเปราะบางและแตกสลายง่ายดาย


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

จากชีวิตที่เคยมีเลือดเนื้อ มีความหวังและความฝัน 

จากวัยหนุ่มสาวสู่ความแก่เฒ่าชรา 

เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตน ใช้ชีวิต และจากไป

...

ชีวิตช่างเปราะบางและแตกสลายง่ายดาย

เราแต่ละคนจะก้าวเดินสู่มรณาของตนเช่นใดกัน?


หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยสำนักนวัตกรรมและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชีวามิตรอยากแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกัน เพราะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากจริง ๆ คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีชื่อดังของไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563 ผู้เขียนหนังสือข้อสอบสำคัญชื่อ “ความตาย” เล่มนี้ ได้หลอมรวมประสบการณ์จริงในชีวิตจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งมุมของแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้สูญเสีย ผู้นำทางจิตวิญญาณ และนักกฎหมาย มาถ่ายทอดให้ผู้รับสารได้เข้าใจความหมายของชีวิตและการตายดี ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น 


ดังที่มีคนบอกว่า การทำความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ หากได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และยิ่งมีประสบการณ์ร่วมกัน จะยิ่งเกิดความชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเช่นนั้น


เราจะได้เห็นภาพชีวิตของแต่ละบุคคลที่ตลอดชีวิตไม่ได้มีเพียงบทบาทเดียว บางคนเป็นทั้งหมอและผู้ป่วย บางคนเป็นทั้งพยาบาลและผู้ดูแล บางคนเป็นทั้งผู้ป่วยและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ทุกชีวิตล้วนผ่านความทุกข์ ค่อย ๆ คลี่คลาย จนพบความสงบสุขภายในจิตใจ หยอดเติมด้วยความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง การค้นพบความหมายของชีวิตผ่านความเชื่อทางจิตวิญญาณ แนวทางการคลี่คลายปม หรือสิ่งติดค้างในใจ สิทธิในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อนำไปสู่การตายดีในมิติกฎหมาย ไว้อย่างแนบเนียน


เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ แน่นอนว่า ไม่เพียงจะได้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตัวเองและบุคคลที่เรารักเพิ่มขึ้น ยังทำให้ได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา รวมถึงทบทวนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างว่า เราได้ทำอะไรหล่นหายไป หรือมีสิ่งใดติดค้างในใจที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ไปจนถึงการมองเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ที่มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับวันพรุ่งนี้ที่อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตไว้เสมอ


ดาวน์โหลดหนังสือข้อสอบสำคัญชื่อ “ความตาย” มาอ่านกันได้ที่ https://infocenter.nationalhealth.or.th/Ebook/examdead/book.html


ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads