Knowledge cover image
12 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก

ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก

แก่นแท้ของการดูแลแบบประคับประคอง


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

“ในหนังสือเล่มนี้ คุณหมอดาริน จตุรภัทรพร นำศาสตร์ศิลป์ของ Palliative Care มาให้ผู้อ่านทั่วไป

ได้เข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน

แม้กระทั่งสารบัญที่พอเปิดเห็นก็รู้กับใจว่า มีสาระที่จะต้องหาช่วงว่างและมุมสงบที่เอนอ่าน เพื่อซึมซับสารที่คุณหมอบรรจงสื่อ

โดยนำเคสจริงเล่าให้เห็นความรัก ความรู้สึก และความปรารถนาของผู้ที่ได้มาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เหมือนตัวเรา

เพื่อนร่วมเกิด เพื่อร่วมตาย เป็นหนังสือที่ทุกบ้านควรจะมีติดบ้าน”


- คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศรี)-"ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก" เป็นหนังสือให้ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่นำเสนอเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ "สุข รัก เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต" ของ แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร มาร้อยเรียงใหม่ผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่กำลังคุกคามชีวิต


คุณหมอดาริน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงถ่ายทอดความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ จิตใจ สังคม/สื่อสาร และกฎหมาย เรียบเรียงด้วยภาษาเรียบง่าย เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบลายเส้นที่สวยงาม ดูสบายตา ให้เป็นคู่มือการเรียนรู้เล่มแรกที่ดีของหลาย ๆ คนภายในเล่มประกอบด้วย 6 บทหลัก โดยในแต่ละบทยังสอดแทรกกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย ไล่ไปตั้งแต่ 

บทที่ 1 Palliative Care ดูแลอย่างเข้าใจ 

บทที่ 2 สื่อสารให้เข้า (ถึง) ใจ 

บทที่ 3 การดูแล...ก่อนจากไป 

บทที่ 4 "ความเข้าใจ" กุญแจสู่การรักษา 

บทที่ 5 ดูแลดูผู้ดูแล 

บทที่ 6 จากไปอย่างที่ใจต้องการนอกจากนี้ ยังสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไปจนถึงการดูแลครอบครัวและญาติหลังการจากไปของผู้ป่วย 


นี่จึงเป็นหนังสือที่ทำให้ให้ผู้อ่านได้มุมมองที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสามารถเตรียมใจให้พร้อมรับวาระสุดท้ายของตนเอง หรือคนที่รัก ด้วยความรักและความเข้าใจ


ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads