Knowledge cover image
11 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. ซิเซลี ซอนเดอร์ส

ซิเซลี ซอนเดอร์ส

ผู้กำเนิด Hospice สมัยใหม่


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร


ดาม ซิเซลี ซอนเดอร์ส (Dame Cicely Saunders) พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักเขียน เป็นผู้ก่อตั้ง Hospice สมัยใหม่ขึ้นที่ เซนต์คริสโตเฟอร์ฮอสพิซ (ST Christopher’s Hospice) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2510 เพื่อให้เป็นสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สถานที่ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  


เธอเกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2461 ในครอบครัวที่มีฐานะในอังกฤษ เธอเรียนการพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ ก่อนที่จะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่สอง และได้พบรักแรกจากทหารหนุ่มชาวโปแลนด์ที่บาดเจ็บหนัก ซอนเดอร์สได้ดูแลเขาจนเสียชีวิตอย่างสงบ ก่อนที่คนรักของเธอจะเสียชีวิต เขาได้มอบเงินให้เธอไปทำอะไรก็ได้เป็นจำนวน 500 ปอนด์ พร้อมสั่งเสียกับเธอว่า “ขอให้ผมได้เป็นหน้าต่างบานหนึ่งในบ้านของเธอ" 


ซอนเดอร์สใช้เงินก้อนนี้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการสร้าง Hospice สมัยใหม่ เพื่อที่จะใช้เป็นสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว พร้อมไปกับการวิจัยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากเธอมีความสนใจในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) มาตลอด เธอทำงานวิจัยถึงการฟังเรื่องราวและความรู้สึกของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ จนเห็นถึงบทบาทสำคัญของบุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยว่า มีผลต่อคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยอย่างมาก Hospice แห่งแรกนี้มีชื่อว่า เซนซ์ คริสโตเฟอร์ส ฮอซพิซ (St Christopher’s Hospice) เป็นสถานฝึกอบรมบุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยในเวลาต่อมา โดยความหมายของ Hospice คือ สถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยเน้นคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจนจากลาอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และใช้การดูแลแบบประคับประคอง การจัดการอาการปวดและความไม่สุขสบายทางร่างกาย ครอบคลุมถึงดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัวด้วย 


จากจุดเริ่มต้นนี้ได้ทำให้ระบบการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายขยายตัวสู่ประเทศอื่น ๆ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั่วโลกในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่เธอมีอายุครบหนึ่งร้อยปี มหาวิทยาลัย King’s College London ได้ก่อตั้งสถาบัน Cicely Saunders’ Institute เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และยังจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการเผยแพร่งานวิจัยสำคัญ 100 ชิ้น ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแวดวงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทาง Twitter ที่ชื่อ CSI_KCL หรือ https://twitter.com/CSI_KCL เป็นการรำลึกถึง ซิเซลี ซอนเดอร์ส ผู้กำเนิด Hospice สมัยใหม่นั่นเอง


ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.stchristophers.org.uk/about/history/pioneeringdays

ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรเรียบเรียงข้อมูลจาก eHospice http://www.ehospice.com/default.aspx?tabid=10686&ArticleId=23842

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads