ถาม :

ชีวามิตร ให้คําปรึกษา กับใครบ้าง

ตอบ :

ทุกคนที่คํานึงถึงชีวิตระยะท้ายที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย