ถาม :

ชีวามิตร แตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างไร

ตอบ :

ชีวามิตรถือกําเนิดขึ้นจากการทํางานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชน ทําให้ชีวามิตรเข้าใจ มองเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ทําให้บั่นทอนคุณภาพชีวิตระยะท้ายในมุมมองที่แพทย์หรือนักวิชาการอาจจะ มองข้ามไป พูดง่ายๆ คือเราอยู่ข้างประชาชน เรารู้สึกและเข้าใจในความรู้สึกเหมือนคนปกติธรรมดา เหมือนเพื่อนคนนึงที่อยู่เคียงข้างและเดินไปด้วยกัน