ถาม :

ชีวามิตรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร

ตอบ :

จะแจ้งให้ทราบในหน้าเวปไซด์ต่อไป ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร กรุณากรอกข้อมูลตาม link นี้ สมัครสมาชิก