คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รวบรวมคำถาม พร้อมคำตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตั้งแต่ความหมายของการดูแลแบบประคับประคอง ไปจนกระทั่งความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย