กิจกรรมอบรมการดูแล ความเจ็บปวดทางกายและใจ ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง "บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" เปิดบ้านเป็นห้องเรียน ร่วมเรียนรู้ เรื่องการดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้ป่วยระยะท้าย ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมาร่วมกันเกือบ 20 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างสุขสงบและเปิดใจจำนวนหลายท่าน ขอขอบพระคุณ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว และคุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ให้เกียรติและสละเวลามาให้ความรู้ค่ะ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง