อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างสงบ จ.นครปฐม

ชีวามิตร วิสาหกิตเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองและคุณภาพชีวิตระยะท้าย สำหรับ Influencer จ.นครปฐม วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ร้านสะพานโยง อ.เมือง จ.นครปฐม
 
อ่านบทเรียนจากการอบรมได้ที่
http://www.cheevamitr.com/blog/34
 
และชมภาพกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/Cheevamitr/photos/?tab=album&album_id=560804800984764

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง