ค่ายธรรมะและศิลปะเยียวยา

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
"ค่ายธรรมะและศิลปะเยียวยา"
วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัดป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ

>> คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลที่ไม่สามารถยอมรับความสูญเสีย เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูญเสียพลัดพราก

>> กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย
การทำวัตรเช้า-เย็น
ทำอาหารถวายพระ เดินตามบาตร
กิจกรรมภาวนาและศิลปะ
ถามตอบโดยพระไพศาล วิสาโล
และงานจิตอาสา

>> วิทยากร
พระไพศาล วิสาโล
น.ส. มะลิวรรณ ออนสันเทีย ชูทาร์
แม่ชีธรรมธรา

>> ติดต่อการจองเข้าร่วมกิจกรรมและการเดินทางได้ที่ คุณปุ้ย โทร. 089-816-3116

ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมค่าย
แล้วแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะบริจาค

>> การเดินทาง
มีรถตู้ออกจากกรุงเทพฯ ถึงวัดป่ามหาวัน ในวันที่ 14 ก.พ. 2561 ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร