“วิชาชีวิต” บทที่ 1: “ตาย” ศาสตร์ - รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

“วิชาชีวิต” บทที่ 1: “ตาย” ศาสตร์ โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความตายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  ความตายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่เป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวพูดคุยกันในครอบครัวไว้ล่วงหน้า
- ปัจจุบันคนเราตายอย่างไร
- ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องความตาย
- ความหมายของคำว่า ตายดี ทางการแพทย์
- วิธีการเตรียมตัวตายดี “ตายดีเตรียมได้” 
 
เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.

VDO ที่เกี่ยวข้อง