Teaser “วิชาชีวิต” บทที่ 3: ศาสตร์การเจรจา 1 - เกื้อจิตร แขรัมย์

“วิชาชีวิต” บทที่ 3: ศาสตร์การเจรจา 1 - เกื้อจิตร แขรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และหน้าที่พิเศษแผนกให้กำลังใจ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 
ในยามเจ็บป่วย ความทุกข์ ความสุข ข่าวดี ข่าวร้าย จากบุคคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง ศาสตร์การเจรจาสื่อสาร จะช่วยเป็นยาเสริมความเข้าใจความเห็นใจกัน ของบุคคลกากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ ช่วยให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนเป็นความเข้าใจด้วยใจที่ชุ่มชื่น
-ศิลปะการสื่อสารการบอกข่าวร้ายผู้ป่วยและญาติที่ไม่อยากรู้ / ไม่ยอมรับความจริง
-ศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย
 
เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.

VDO ที่เกี่ยวข้อง