TH | EN

เพราะเจ็บไม่ได้แปลว่าแพ้ เข้าใจการจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย เมื่อเวลาสุดท้ายของชีวิตใกล้มาถึง

หลายคนอาจเคยคิดว่า การแสดงความเจ็บปวดทางร่างกายหมายถึงความพ่ายแพ้ อ่อนแอ ไม่อดกลั้น หรือยิ่งไปกว่านั้นคือโดนกล่าวหาว่าสำออยหรือโอเวอร์แอ็กติ้ง แต่จริงๆ แล้วในโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือโรคกระดูก การที่เราสกัดกั้นความเจ็บปวดไว้จะยิ่งทำให้ทรุดหนักและรักษาได้ยากกว่าเดิม เพราะฉะนั้น จึงควรสังเกตตัวเองอย่างถี่ถ้วน ไม่โกหกตัวเองหรือคนใกล้ชิดว่าสบายดีแล้วคิดว่าอาการจะหายเอง เพื่อที่แพทย์และญาติจะได้หาวิธีการจัดการกับความเจ็บปวด (Pain Management) ได้อย่างทันท่วงที

การจัดการกับความเจ็บปวด

01 | ใช้ยาระงับปวด

โดยแพทย์จะเลือกใช้ชนิดยาตามความรุนแรง ดังนี้

ปวดน้อย: ใช้พาราเซตามอล

ปวดระดับกลาง: ใช้โคเดอีนหรือทรามาดอลควบคู่กับพาราเซตามอล (ออกฤทธิ์เหมือนมอร์ฟีน แต่มีความแรงน้อยกว่า 10 เท่า)

ปวดระดับรุนแรง: ใช้มอร์ฟีน (ยาแก้ปวดที่สกัดมาจากฝิ่น มีทั้งแบบฉีดและแบบรับประทาน)

การใช้ยามอร์ฟีนไม่ได้ทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลง แต่จะช่วยให้อาการปวดลดลง ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดการกับความเจ็บปวด

02 | การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพ

ทำได้หลายวิธี เช่น

– การใช้ความร้อน/ความเย็นในการประคบ โดยความเย็นจะทำให้การนำกระแสประสาทสู่สมองช้าลง ทำให้เกิดอาการชา การไหลเวียนโลหิตลดลง หลอดเลือดหดตัว หลังจากนั้นควรประคบด้วยความร้อน จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และลดอาการบวม

– เปลี่ยนท่านอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดจากการกดทับหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นนานเกินไป สอนให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าอย่างนุ่มนวล ถูกต้อง เมื่อเปลี่ยนท่าควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น หมอน อุปกรณ์พยุงตัว

 

การจัดการกับความเจ็บปวด

03 | การรักษาด้านจิตใจ

– พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วย โดยไม่ควรแสดงอาการเศร้าโศกหรือวิตกกังวล

– สอบถามความต้องการของผู้ป่วยอยู่เสมอ

 

#adayBULLETIN #WheretheConversationsBegin #Feature #Death #Cheevamitr

 

ที่มา : https://adaybulletin.com/life-feature-departure-guide-03-pain-management/

บทความที่เกี่ยวข้อง